Sesja użytkownika wygasła

Twoja sesja użytkownika wygasła. Odświerz stronę aby zalogować się ponownie i rozpocząć nową sesję użytkownika. Wszystkie dane zapisane na stronie zostaną utracone.

Koniec sesji za 30.0 min        

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie bazy informacji o środowisku południowego Bałtyku, na podstawie pomiarów i badań zbieranych, gromadzonych oraz przetwarzanych przez wiele lat działania Instytutu Morskiego w Gdańsku. Baza danych będzie dostępna dla odbiorców przez Internet, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych standardów usług sieciowych, zgodnych z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej (INSPIRE itd.) Dodatkowo w ramach projektu zostanie wdrożony w Instytucie Morskim w Gdańsku zintegrowany system zarządzania, uwzględniający mechanizmy zarządzania jakością. Realizowany projekt pozwoli w przyszłości na bieżąco uzupełniać bazę danych informacji o środowisku południowego Bałtyku o nowe pomiary, zrealizowane z zachowaniem procedur najwyższej jakości.

Projekt zapewni środowisku naukowemu w Polsce stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej – platformy BalticBottomBase umożliwiającej wykorzystanie naukowych zasobów informacyjnych Instytutu Morskiego w Gdańsku dla celów naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych oraz prowadzenia badań naukowych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE

Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku BalticBottomBase (BBB)

Nazwa Beneficjenta:     Instytut Morski w Gdańsku
Wartość projektu:
15 644 302,95 PLN
Udział Unii Europejskiej:
11 130 308,81 PLN
Okres realizacji:
11 marca 2010 – 15 października 2014
Instytucja pośrednicząca:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Obszar działania:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 2:
Infrastruktura B+R
Działanie 2.3:
Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

W tej witrynie włączono pliki cookie w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi przeglądarki. Jeśli będziesz korzystać z naszej witryny bez wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki, uznamy to za wyrażenie zgody na tego rodzaju zastosowanie plików cookie.